W naszej pracy nie akceptujemy kompromisów. Dokładamy całą uwagę, aby zabiegi wykonywane przez lekarzy 3G DENTIST spełniały oczekiwania naszych klientów. Tym samym jesteśmy w pełni odpowiedzialni za jakość naszej pracy, dlatego też klienci naszej kliniki otrzymują zawsze gwarancję na nasze produkty i usługi, zgodną z następującymi regułami:

Czas trwania gwarancji:

Wypełnienia światłoutwardzalne

Gwarancja na usługi stomatologiczne
Okres gwarancji– 3 lata. Wypełnienia światłoutwardzalne w okolicy szyjki zęba objęte są jednoroczną gwarancją. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat, z wyjątkiem wypełnień w okolicy przyszyjkowej zęba. W przypadku bruksizmu (nałogowe zgrzytanie zębami) okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.

Wkłady koronowo-korzeniowe

Okres gwarancji– 3 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na 6 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat. W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.

Stałe uzupełnienia protetyczne (korony i mosty klasyczne oraz na implantach, licówki, inlaye, overlaye)

Okres gwarancji– 3 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat. W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.

Protezy ruchome akrylowe

Okres gwarancji– 2 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat. W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.

Protezy ruchome szkieletowe

Okres gwarancji– 3 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat. W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.

Szyny zgryzowe oraz szyny relaksacyjne

Okres gwarancji– 1 rok.

Implanty

Okres gwarancji wynosi od 5 do 10 lat, w zależności od zastosowanego systemu implantologicznego oraz warunków jamy ustnej pacjenta; ilość oraz rodzaj kości, schorzenia współistniejące, higiena jamy ustnej, palenie tytoniu itd. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu, brak tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków, gwarancja jest przedłużana odpowiednio na 5 do 10 lat. W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę implanto-protetyka.
System SGS zapewnia wieczystą gwarancję producenta na materiał.

Warunki utrzymania gwarancji:

Odbywanie raz na 6 miesięcy wizyty kontrolnej, podczas której zostaną wykonane:

  • kontrolne badanie wewnątrzustne przez lekarza stomatologa
  • zabieg profesjonalnego czyszczenia zębów z kamienia i osadu (scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) przez higienistkę stomatologiczną

Utrzymywanie stanu higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa lub higienistki stomatologicznej. W trakcie zabiegu profesjonalnego czyszczenia zębów z osadu i kamienia, wszyscy nasi pacjenci uczestniczą w szkoleniu na fantomach z zasad higieny jamy ustnej.

Gwarancja nie obejmuje:

Leczenia endodontycznego (kanałowego), ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.
Prac tymczasowych bezpośrednio po usunięciu zębów. Dotyczy: wypełnień, licówek, koron, mostów, protez tymczasowych oraz natychmiastowych.
Prac, w których przypadku pacjent został poinformowany o braku / ograniczonej gwarancji, a które pomimo to zostały wykonane na jego wyraźne życzenie.
Leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba.
Leczenia zapalenia miazgi zęba bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia lub osadzeniu pracy protetycznej. W takiej sytuacji Pacjent ponosi koszty tylko leczenia endodontycznego.

Uszkodzenia niepodlegające gwarancji:

Mechaniczne uszkodzenia zębów naturalnych lub sztucznych w trakcie leczenia endodontycznego (np. pomiędzy wizytami).
Uszkodzenia wynikające z urazów (np. w wyniku uderzenia w koronę protetyczną).
Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości oraz zmian w przyzębiu.
Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową pielęgnacją i złą higieną jamy ustnej.
Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania zaleceń lekarza stomatologa odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi.
Uszkodzenia będące wynikiem schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i/lub radioterapią).
Uszkodzenia spowodowane uzupełnieniem tylko części braków zębowych, co powoduje przeciążenie wykonanego uzupełnienia protetycznego.
Uszkodzenia spowodowane przez korekty wykonane poza Kliniką 3G DENTIST.