En behandlingsplan er en nøyaktig presentasjon av den planlagte behandlingen og/eller det forebyggende programmet. I planen finnes det detaljert informasjon om de nødvendige behandlingene, tidsplanen for deres gjennomføring og totalkostnaden med inndeling i enkelte prosedyrer. Vi prøver alltid å presentere flere mulige løsninger, hensyntatt pasientenes individuelle behov, muligheter og forventninger.

Behandlingsplan 1Behandlingsplan 2