Før vi begynner noen implantering, kirugisk, endodontisk eller prostetisk behandling eller tannbleking, blir hver pasient gjort kjent med et spesielt utviklet skjema. I skjemaet finnes det nødvendig informasjon om behandlingen, dens omfang og hensikten med behandlingen, samt mulige komplikasjoner. For å unngå misforståelser, får våre pasienter informasjon om fremgangsmåtene etter behandlingen og mulige symptomer som kan oppstå, inkludert urovekkende symptomer.