Under hvert første besøk på klinikken 3G DENTIST, utfører vi en undersøkelse av munnhulen og vi snakker med dere om deres behov og forventninger. Sammen analyserer vi den leverte medisinske dokumentasjonen som består av røntgenbilder eller behandlingshistorikk. Om nødvendig, kan vi utføre alle nødvendige undersøkelser (intraorale, pantomografiske, kefalometriske, tomografiske og mikrotomografiske) på stedet i spesialistlaboratoriet vårt.

Møte med tannlege

Deretter, basert på intervjuet, forbereder tannlegene på 3G DENTIST deres individuelle behandlingsplan.