Etter å ha diskutert behandlingsplanen med pasienten, og etter at pasienten har tatt en avgjørelse vedrørende behandlingen, avtaler vi en tidsplan for for fremtidige møter.

Møteplan 1

I løpet av etterfølgende besøk som finner sted på et tidspunkt som dere velger, begynner vi prosessen med oppfyllelse av deres forventninger.

Møteplan 2

Vi alltid tar hensyn til behov til og kommentarer av pasientene våre. Vi også prøver å planlegge hele behandlingen på en slik måte at den er så effektiv som mulig for alle parter.

Møteplan 3