Hver pasient som besøker Klinikken vår for første gang, blir bedt om å fylle ut et kort skjema. Skjemaet inneholder alle viktige opplysninger om pasientens helse (medisinene som inntas, sykdommer og kirurgiske inngrep) og de nødvendige kontaktdetaljene.