I klinikken 3G Dentist bruker vi det mest moderne mikroskopet til noen behandlinger.
Ved hjelp av dette mikroskopet kan tannlegene se anatomiske anomalier, kunstige hindringer i rotkanaler og effektene av tidligere medisinske komplikasjoner (perforasjoner, resorpsjoner).

Behandling under mikroskop

I klinikken 3G Dentist bruker tannlegene et tannlegemikroskop som gjør det mulig å oppnå en unik kvalitet og presisjon i teknikken med å rydde og fylle rotkanaler. Arbeid i forstørrelse sammen med bruk av de mest moderne, datastyrte systemene i løpet av bearbeiding av rotkanaler, muliggjør kurering av de fleste tennene som ble tidligere kvalifisert for fjerning.