For å oppnå best mulig estetisk effekt av behandlingen, i samsvar med forventningene til pasientene våre, benytter klinikken 3G DENTIST en ekstra fotodokumentasjon som standard.
Intraorale bilder av tenner brukes til å designe estetisk arbeid og proteser, og til nøyaktig kontroll av tilstanden til tennene og tannkjøttet, også etter endt behandling.

Intraoral kamera

Hver gang sørger vi for at det blir utført fullstendig medisinsk og fotografisk dokumentasjon av det bestemte tilfellet for å kunne sammenligne de gjennomførte endringene etter endt behandling.