Agnieszka Luter Agnieszka Luter

higienistka

 

Barbara Słońska Anna Chwastek

higienistka

 

Dominika Woźniacka Sylwia Bagińska

asystentka