Po omówieniu z Pacjentem planu leczenia i podjęciu przez niego decyzji o jego rozpoczęciu ustalamy harmonogram kolejnych spotkań.
W trakcie następnej wizyty – w wyznaczonym przez Państwa czasie – rozpoczynamy proces realizacji Państwa oczekiwań.

marek2-9297 (Copy)


Zawsze uwzględniamy potrzeby i uwagi naszych pacjentów, jak również staramy się jak najlepiej rozplanować cały proces leczenia tak, aby był on jak najbardziej efektywny dla wszystkich stron.

– dr Marek Woźniacki

marek2-9199 (Copy)