Przed podjęciem leczenia chirurgicznego, implantologicznego, endodontycznego, protetycznego lub wybielania, każdy pacjent zapoznaje się z przygotowanym przez nas formularzem. Są w nim zamieszczone niezbędne informacje o zabiegu, jego zakresie oraz celu takiego leczenia i możliwych powikłaniach. Celem uniknięcia nieporozumień nasi pacjenci dostają informacje o postępowaniu po zabiegu i możliwych objawach, które mogą wystąpić.