Plan leczenia to dokładne przedstawienie zakresu zamierzonego leczenia i/lub programu profilaktyki. Znajdują się tam szczegółowe informacje o niezbędnych zabiegach do wykonania, harmonogram ich realizacji oraz całkowity koszt z podziałem na konkretne procedury lecznicze. Staramy się zawsze przedstawić pacjentom kilka możliwych rozwiązań, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, możliwości i oczekiwania.

DSC_9343