W celu uzyskania jak najlepszego efektu estetycznego leczenia, zgodnego z oczekiwaniami naszych pacjentów, w klinice 3G DENTIST rutynowo posługujemy się dodatkową dokumentacją zdjęciową.
Zdjęcia wewnątrzustne zębów wykorzystywane są do projektowania prac estetyczno-protetycznych oraz umożliwiają precyzyjną kontrolę stanu uzębienia i dziąseł, także po zakończeniu leczenia.

Kamera wewnątrzustna

Każdorazowo dbamy o sporządzenie pełnej dokumentacji medycznej oraz fotograficznej przypadku, aby łatwiej można było porównać zmiany dokonane po przeprowadzonym leczeniu.