Zdjęcia wewnątrzustne (punktowe) poszczególnych zębów są wykorzystywane do rutynowego leczenia zachowawczego (wypełnianie ubytków), endodontycznego oraz chirurgicznego. Każde stanowisko pracy lekarza w 3G DENTIST jest wyposażone w taki aparat celem zapewnienia komfortu i wygody naszych pacjentów. Posiadamy najwyższej jakości cyfrowe detektory obrazu, dające najlepszą jakość przy jednoczesnym ograniczeniu dawki promieniowania do minimum.