Aktualnie oferujemy naszym Pacjentom zabiegi w ramach Karty Pacjenta:
REGULAMIN KARTY PACJENTA – PLATINIUM FITNESS

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Pacjenta – Platinium Ftiness. Karta Pacjenta – Platinium Ftiness daje prawo do otrzymania rabatu w wysokości 20% na wszystkie oferowane usługi w klinice stomatologicznej 3G Dentist w Krakowie przy ul. Kieleckiej 1/02.

1. Organizatorem akcji jest klinika stomatologiczna 3G Dentist w Krakowie.
2. Okres ważności karty wynosi 6 miesięcy od dnia jej wystawienia tj. od 01.02.2016 r.
3. Karty oferowane są wyłącznie klientom Platinium Fitness.
4. Warunkiem skorzystania z rabatu jest poinformowanie o posiadaniu Karty pracowników recepcji oraz jej okazanie, przed skorzystaniem z usługi.
5. W przypadku zgubienia Karty, możliwe jest wyrobienie duplikatu w cenie 100 zł.
6. Po pierwszej wizycie z wykorzystaniem Karty, Karta zostanie przypisana do konkretnego pacjenta.
7. Posiadacz Karty uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
8. Każdy uczestnik może posiadać wyłącznie jedną Kartę.
9. Prawo rabatu przysługuje wyłącznie osobom fizycznym.
10. Rabat przysługujący posiadaczowi Karty nie łączy się z innymi promocjami kliniki 3G Dentist.
11. Organizator uprawniony jest do zmian niniejszego Regulaminu Karty Pacjenta – Platinium Fitness w każdym momencie.
12. W przypadku zmian Regulaminu, organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.