Diagnostyka

Konsultacja i przegląd w naszym gabinecie trwa do 25 min. W czasie tej wizyty lekarz sprawdza stan uzębienia, wypełnia diagram stanu uzębienia, wykonuje lub zleca wykonanie koniecznych badań rentgenowskich lub krwi. Ocenia i diagnozuje problemy, z którymi zgłasza się pacjent. Ocenia dostarczone badania obrazowe takie jak zdjęcia pantomograficzne, tomograficzne lub punktowe RTG. Ustala plan kolejnj wizyty jeśli to konieczne. Jeśli czas na to pozwala i jest potrzeba może wykonać drobny zabieg korekcyjny, diagnostyczny lub profilaktyczny. Może omówić zasady prawidłowej higieny gdy widzi tego potrzebę

Wybierając się na pierwszą wizytę u dentysty należy zabrać ze sobą wszystkie zdjęcia rentgenowskie zębów jakie są w posiadaniu pacjenta nawet jeśli są one sprzed wielu lat. Mogą być na kliszy lub w formie cyfrowej. Jeśli nie można ich odnaleźć nie trzeba się martwić. W razie potrzeby możemy zrobić niezbędne prześwietlenia na miejscu lub w naszej pracowni rentgenowskiej na tej samej ulicy.

Wizyta bólowa
Jest to wizyta na której lekarz stara się uśmierzyć ból u pacjenta. Najczęstszymi powodami bólu zęba jest głęboka próchnica sięgająca miazgi (nerwu) zęba. Wymagane jest wtedy rozpoczęcie leczenia kanałowego, które będzie kontynuowane na kolejnej wizycie. Taka wizyta najczęściej wystarcza by ostre dolegliwości ustąpiły.
W przypadku mniej nasilonego bólu może się okazać wystarczające wykonanie wypełnienia lub wypełnienia tymczasowego.
W sytuacjach zbyt dużego zniszczenia zęba lub niepewnego rokowania co do leczenia może okazać się konieczne usuniecie zęba. W niektórych przypadkach są wskazania i możliwości by taki zabieg wykonać natychmiast ale zdarza się, że usuniecie zęba musi lub powinno być odroczone na kolejną wizytę. Lekarz może zadecydować o konieczności antybiotykoterapii jako niezbędne przed usunięciem zęba.
Jeśli pacjent boi się usunięcia może wykonać zabieg w gazie rozweselającym lub w znieczuleniu ogólnym.
W związku z możliwymi wieloma przyczynami bólu i różnymi możliwymi formami leczenia trudno nam wskazać specjalistę. Każdy z naszych lekarzy potrafi i postara się dać ulgę pacjentowi w takiej sytuacji niezależnie od swojej specjalizacji i doświadczenia.
Wizyta z powodu złamania zęba
Są różne przyczyny złamania zęba i w różnym zakresie. Może nastąpić odłamanie niewielkiej części zęba po urazie, w wyniku utraty całego lub części wypełnienia, złamania zęba z powodu próchnicy lub poprzez złamanie uzupełnienia protetycznego.
W niektórych prostych sytuacjach rozwiązanie jest możliwe na pierwszej wizycie a czasami wymagać to może nawet kilku wizyt.
W przypadku utraty uzupełnienia protetycznego nie zawsze jest możliwe jego ponowne przyklejenie. Uzupełnienia protetyczne najczęściej odpadają z powodu zniszczenia zęba pod uzupełnieniem lub jego wadliwego wykonania. W przypadku zniszczenia zęba uzupełnienie często nie pasuje już do nowo naprawionego zęba lub nie jest możliwe uratowanie mocno zniszczonego zęba. Korony i mosty wykonywane są najczęściej gdy ząb jest bardzo uszkodzony, dlatego dalsze pogorszenie jego stanu może powodować, że kolejne leczenie nie będzie możliwe.
W związku z możliwymi wieloma przyczynami złamania zęba i różnymi możliwymi formami leczenia trudno nam wskazać specjalistę. Każdy z naszych lekarzy postara się pomóc pacjentowi w takiej sytuacji niezależnie od swojej specjalizacji i doświadczenia.

Cennik