Wizyty adaptacyjne

Naszym głównym celem jest sprawienie by dziecko czuło się komfortowo. Wiemy jak wiele osób bardzo boi się dentysty z powodu wykonywanych najczęściej na siłę zabiegów w dzieciństwie. Dlatego w naszym gabinecie nie pozwalamy by rodzic trzymał dziecko siłą na fotelu. Lekarz ani nasza asysta też tego nie robią. Nawet w przypadku bólu u dziecka staramy się tak rozwiązać problem by nie wprowadzać przemocy w stosunku do dziecka.

Bardzo ważna jest rozmowa z rodzicem i jego wprowadzenie do prawidłowej postawy przed i w trakcie wizyt u dentysty z dzieckiem. Tylko właściwe postępowanie rodziców i nasze może doprowadzić do sukcesu. Nasze podejście i metody są inne niż w innych gabinetach. Nie pozwalamy by były nam narzucane metody postępowania. Mamy sukces leczenia wielu dzieci naszym podejściem, które w innych gabinetach zraziły się lub nie podjęły leczenia.

Dzięki możliwości zastosowanie gazu rozweselającego przez nas u dzieci dodatkowo sprawia, że najmłodsi jeszcze chętniej podejmują leczenie stomatologiczne w naszym gabinecie. Gaz rozweselający nie jest panaceum, tylko z odpowiednim przygotowaniem dziecka i rodzica daje możliwość sukcesu.

Celem wizyty adaptacyjnej nie jest leczenie ale badanie i edukacja dziecka i rodziców. Dziecko jak każdy wrażliwy człowiek potrzebuje czasu i cierpliwości by poznać nowe miejsce i nowych ludzi (nowego lekarza).

Pamiętajmy nie każde dziecko musi być gotowe na rozpoczęcie leczenia już od pierwszej wizyty. Często presja by koniecznie coś zrobić wywierana dziecko i zespół powoduje atmosferę napięcia, która pozwala zblokować dziecko przed leczeniem. Nie mniej ważny jest aspekt nagradzania dziecka, karania i wywierania nacisku na dziecko. Nieprawidłowo rozumiane i stosowane te działania mogą wywierać odwrotny skutek od oczekiwanego.

Cennik