Karta Pacjenta

Każdy pacjent, który jest w naszej Klinice po raz pierwszy, proszony jest o wypełnienie krótkiego formularza informacyjnego. Znajdą się w nim wszystkie ważne dane o stanie zdrowia pacjenta (przyjmowanych lekach, przebytych chorobach i zabiegach chirurgicznych) oraz niezbędne dane kontaktowe.