Badaniehistopatologiczne

Badanie histopatologiczne w najprostszy sposób można wytłumaczyć jako pobranie tkanek z wnętrza jamy ustnej do zbadania w celu wykluczenia lub potwierdzenia i dokładnego określenia np. zmian nowotworowych. Badanie takie robione jest przy znieczuleniu miejscowym i może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Po pobraniu od pacjenta materiału, ocenia się charakter procesu chorobowego. Badanie histopatologiczne ma szczególne zastosowanie przy diagnostyce chorób nowotworowych i charakteryzuje się naprawdę wysokim stopniem skuteczności. Dzięki jego wynikom lekarz może podjąć lepszą decyzję dotyczącą rozległości zabiegu operacyjnego, gdyż ma dane dotyczące rodzaju nowotworu oraz jego stopnia złośliwości.