Usunięcie niepotrzebnego wkładu koronowo-korzeniowego