Wizytakontrolna

Podczas wizyt kontrolnych ortodonta ocenia postępy i skutki leczenia, porównując je do modeli diagnostyczno-kontrolnych. W trakcie wizyty sprawdzany jest także stan zębów i dziąseł. Na wizycie kontrolnej ortodonta wymienia także łuki w zamkach i ligatury, czyli gumki.

W zależności od celu wizyty kontrolnej ceny podane na stronie mogą różnić się nieznacznie.