Idex Page - WP wyk. dla wyświetlania szablonu wpisu jeżeli brakuje single.php