Konsultacjastomatologiczna

Podczas pierwszej wizyty pacjent może opowiedzieć o swoich problemach i oczekiwaniach związanych z poprawą jakości i zdrowia własnej jamy ustnej i stanu uzębienia. W trakcie konsultacji stomatologicznej lekarz może wykonać i przeanalizować zdjęcie panoramiczne zębów pacjenta a także wykonać niezbędne badania diagnostyczne. Na tej podstawie może zostać przygotowany np. wstępny plan leczenia.

Pierwsze wizyty można traktować również jako tzw. wizyty adaptacyjne. Wizyta adaptacyjna to zapoznanie głównie dzieci ze stomatologiem i miejscem jego pracy. Nierzadko służy ona też zminimalizowaniu lęku dziecka przed dentystą, który został mu „zaszczepiony”. Wizyta ta może być formą zabawy, bez wykonania żadnych zabiegów leczniczych. Pamiętać należy o głównym celu takiej wizyty, czyli przyzwyczajenia do współpracy z dentystą.