RTG

Zdjęcie panoramiczne, cefalometryczne
RTG pantomograficzne
Zdjęcie pantomograficzne (tzw. panorama) jest wykonywane jako podstawowa diagnostyka w leczeniu stomatologicznym pacjentów w naszej klinice 3G Dentist w Krakowie.
Zdjęcie panoramiczne zębów daje dokładny obraz stanu poszczególnych struktur łuków zębowych i żuchwy. Rtg pantomograficzne powinno być wykonywane na pierwszym etapie diagnostyki stomatologicznej. Dostarcza on wiele niezbędnych informacji o stanie zębów, które są istotne w dalszym procesie leczenia. Prawidłowa diagnostyka problemu jest podstawą dobrego rozpoznania choroby oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia, dlatego tak istotne są badania w postaci rentgena pantomograficznego i zdjęcia cefalometrycznego.

Rentgen pantomograficzny – charakterystyka badania
Zastosowanie cyfrowego detektora gwarantuje najwyższą jakość zdjęć przy podaniu minimalnej dawki promieniowania. Dodatkowo, program pediatryczny umożliwia redukcję dawki promieniowania rtg pantomograficznego u dzieci o 40%. Cyfrowy obraz rtg zęba otrzymywany jest natychmiast, a wynik przechowywany w formie elektronicznej jest łatwo archiwizowany i dostępny bez straty jakości – w przeciwieństwie do starych badań analogowych. Wyniki mogą być przekazane Pacjentowi w formie medycznego wydruku cyfrowego na kliszy, zapisu na płycie CD lub mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną. Wykonanie zdjęcia pantomograficznego zębów jest bezbolesne i nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Na jego podstawie lekarz dentysta planuje kolejne badania.
Zdjęcie panoramiczne, cefalometryczne
Tomografia komputerowa, mikrotomografia, zdjęcie punktowe
Tomografia komputerowa, mikrotomografia, zdjęcie punktowe
Tomografia komputerowa
Tomografia stomatologiczna polega na uzyskaniu obrazu 3D. Trójwymiarowy obraz struktur kostnych pozwala na skuteczniejsze diagnozowanie naszych pacjentów.
Proces tomografii komputerowej zębów, szczęki i żuchwy jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Czas całego badania to zaledwie kilka sekund, a wynik gotowy jest w przeciągu kilku minut. Badanie nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania przez pacjenta. Nasze aparaty zapewniają zmniejszenie dawki promieniowania o 70-95% w stosunku do klasycznych urządzeń CT.
Dzięki otrzymanym trójwymiarowym wizualizacjom, możemy prawidłowo zaplanować nawet najbardziej skomplikowane zabiegi.

Tomografia komputerowa zębów, szczęki i żuchwy
W wyniku możliwości generowania dowolnych przekrojów uzyskanego obrazu 3D możemy najprecyzyjniej mierzyć struktury zębów, zatok szczękowych, nerwów i naczyń krwionośnych. Pomiary te są pomiarami rzeczywistymi (1:1) Badanie CT wykonujemy szczególnie przy leczeniu implantologicznym oraz w przypadku rzadkich procesów chorobowych kości szczęki i żuchwy, leczenia stawów skroniowo-żuchwowych i zaburzeń zwarcia.

Tomografia 3D zębów
W klinice 3G DENTIST wykonujemy także badanie mikrotomograficzne, czyli skanowanie w najwyższej rozdzielczości, które jest niezwykle przydatne podczas wielu przypadków leczenia endodontycznego, czyli tak zwanego leczenia kanałowego.
Nasza Pracownia wyposażona jest w dwa aparaty tomograficzne. W zależności od wskazań i celu badania mamy możliwość doboru odpowiedniego urządzenia do konkretnych potrzeb leczenia. W ten sposób możemy dbać o najwyższą jakość badania oraz zagwarantować bezpieczeństwo naszych pacjentów. Oferujemy tomografię szczękową, zęba oraz żuchwy w korzystnej cenie.
Jako jedyni w Krakowie posiadamy najnowocześniejszy cyfrowy tomograf komputerowy i-Cat. Dzięki temu urządzeniu możemy błyskawicznie wykonywać cyfrowe zdjęcia bardzo wysokiej rozdzielczości, służące do modelowania 3D. To urządzenie, jako jedno z niewielu dostępnych aktualnie na rynku, pozwala z doskonałą precyzją przeprowadzić jednocześnie analizę budowy kości czaszki, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zębów w wyrostkach zębodołowych szczęki i żuchwy.

W ofercie kliniki 3G Dentist w Krakowie znajdują się m.in. usługi:

Cennik